fbpx
Glonera
GLONERA KULLANIM ŞARTLARI

Glonera’yı kullanarak, ziyaret ederek ve Glonera’ya üye olarak Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve işbu Kullanım Şartlarında yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılıyorsunuz:

1. Glonera’da bazı hizmetler üyelik gerektirebilir ve ziyaretçiler tarafından kullanılamayabilir.

2. Glonera, dilediği hizmetleri ücretli olarak kullanıma sunabilir.

3. Glonera üyeliğinizi istediğiniz zaman sonlandırma ve verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

4. Aynı şekilde, Glonera gerekli gördüğü durumlarda ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtildiği biçimde hesabınızı askıya alma veya silme hakkına sahiptir.

5. Üyelik bilgilerinizin (e-posta, şifre gibi) 3. kişiler tarafından korunması ve kötüye kullanımı sizin sorumluluğunuzda olup, Glonera’nın bu konuda bir sorumluluğu yoktur.

6. Glonera’yı kullanarak mevcut platforma zarar vermeyeceğinizi, kötüye kullanmayacağınızı, tersine mühendislik veya benzeri eylemlerde bulunmayacağınızı, diğer üyelerin platformu kullanmasına engel olmayacağınızı ve zorluk çıkartmayacağınızı kabul ve taahhüt edersiniz.

7. Glonera ID istatistiki veri harmanlama algoritmasını veya datalarını hiçbir şekilde izinsiz alamaz, kullanamaz ve işleyemezsiniz.

8. Kullanım sırasında yapılan yorumların, puanlamaların ve verilen bilgilerin doğru olduğu varsayılır. Bu bilgilerin yanlışlığı, sahteliği ve kötüye kullanımı durumlarında Glonera’nın hesabınızı silme ya da askıya alma hakkı saklı olup zarar görebilecek herhangi üçüncü şahıslara karşı doğrudan ilgili kullanıcının sorumluluğu bulunmaktadır.

9. Kullanıcılar tarafından Glonera’da belirtilen tüm puanlamalar, düşünce ve yorumlar, tamamen ilgili kullanıcıların kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Glonera ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

10. Glonera, kullanıcı yorumlardaki yazım hatalarını düzeltmek için yazılım tarafından rastgele seçilen bazı yorumları moderatör kontrolüne gönderebilir ve yazım hatalarını düzeltebilir. Glonera ayrıca bazı yorumların hiç yayınlanmamasını sağlayabilir veya yayınlanmış olmasına karşın işbu kullanım şartlarına aykırılık teşkil eden yorumları kaldırabilir.

11. Glonera’da yer alan hiçbir kullanıcı adı ve şifreye izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmektesiniz. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar ilgili ihlali gerçekleştiren kişiye aittir.

12. Glonera’nın kötü amaçlı yazılım ve virüslerden korunabilmesi için çalışmalar devamlı yapılmakta olsa da tüm kullanıcılara kendi cihazlarının korunması amacıyla gerekli antimalware veya antivirüs yazılımlarını kendileri satın alarak kullanmaları önerilir. Kötüniyetli üçüncü şahıslar tarafından meydana gelen zararlar nedeniyle Glonera’nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

13. Glonera’da yer alan ürünler(sponsorlu olsun veya olmasın), ürün fotoğrafları, isimleri, markaları, bunların güncelliği ve doğruluğu gibi hususların tamamı bunları kullanıma sunanlara aittir. Bu ürünler ve materyaller kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak adına Glonera’da bulunmakta olup, Glonera bu ürün ve materyaller üzerinde hiçbir hak iddia etmediği gibi bu sitede yayınlanmasının, söz konusu ürünlerin marka haklarına yönelik bir saldırı olarak görülmesi anlamına gelmemektedir.

14. Glonera’da yer alan diğer fotoğraf, video, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere tüm içerikler ile Glonera markası ve glonera.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet haklar Glonera’ya ait olup, münhasıran Glonera’ya ait olmayan şekil ve ibarelere ilişkin ilgili hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu nedenle; söz konusu içerikler bizden yazılı izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; Glonera’nın tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

15. Size daha başarılı ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmek için Glonera’da bulunduğunuz süre boyunca cihazlarınıza çerezler, basit kod parçaları ve benzeri iz sürme dosyaları eklenebilir. Fakat bu dosyalar kişisel kimlik bilgilerinizi içermez veya açığa çıkarmaz.

16. Verilerin nasıl işlendiğini ve hangi koşullar altında tutulduğunu, paylaşıldığını veya işlendiğini aydınlatma metnini gözden geçirerek öğrenebilirsiniz.

17. Kullanım Koşulları önceden haber verilmeksizin tek taraflı olarak Glonera tarafından değiştirilebilir ve ilgili değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren geçerli olur. Glonera’yı her kullandığınızda bu şartlara onay vermiş sayılacağınızdan kullanımlarınızdan önce Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası’nı gözden geçirmeniz tavsiye edilir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

KULLANILAN VERİLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Glonera tarafından kullanıcıların ad, soyad, doğum tarihi, ikamet adresleri, kimlik numaraları gibi gerçek kişilerin kimliğinin belirlenebilir olmasına yönelik hiçbir bilgi talep edilmemekte ve kullanılmamaktadır.
Dolayısıyla Glonera, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verileri işleyen bir tüzel kişi sıfatını haiz olmayıp, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmemektedir. Glonera, yalnızca kullanıcılar tarafından Glonera ID sistemine girilen ve herhangi bir kontrol veya teyit gerektirmeyen ve ayrıca kişisel veri niteliğinde olmayan anonim bilgileri istatistiki amaçla kullanmaktadır.

Glonera, kullanıcılardan herhangi bir finansal bilgi (kredi kartı bilgisi, IBAN vb) talep etmemektedir. Uygulamaların ücretli indirilmesi halinde ödemeler ve finansal bilgilerin tamamı ilgili kurum ve kuruluşlara (örnek: App Store, Play Store, v.b.) verilmektedir.

Glonera’ya App Store ve Google Play üzerinden kayıt olduğunuzda kullandığınız bilgiler (kullanıcı adı, isim, şifre, e-posta adresi gibi) web sitemizden de aynı deneyimi yaşabilmeniz adına glonera.com ile paylaşılır.

Kullanıcıların kişisel olmayan log kayıtları siber güvenliğin sağlanması amacıyla Türkiye’de yerleşik hosting firmalarınca kayıt altında tutulmakta, ve Glonera’nın böyle bir tracking birimi bulunmamaktadır.

KULLANICILARIN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI
Tüm ilgili kişiler bize ulaşın sekmesinden talepte bulunmak suretiyle;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
GLONERA VE GLONERA ID KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR :
İşbu sözleşmede yer alan tüm hak ve yükümlülükler Glonera web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden “kabul ediyorum” seçeneğine tıklayan tarafça okunarak kabul edilmiş ve akdedilmiş sayılır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU :
2.1. İşbu Sözleşmenin konusu, Glonera web sitesi veya mobil uygulamasına üyelik kaydı yapan tarafın yönlendirmelerine göre kozmetik ürün tavsiyelerinde bulunan hizmet altyapısı sağlanması ve sözkonusu online platform sağlayıcı olan Glonera’ya ait https://www.Glonera.com websitesi (“Site”) üzerinden verilecek tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin hüküm ve şartların belirtilmesidir.
2.2. Önemle belirtmek gerekir ki Glonera kullanıcı ile kozmetik ürün üreticileri veya tedarikçileri arasındaki taleplere aracılık etmemekte olup Glonera şirketinin herhangi bir ürün satma veya teslim etme taahhüdü bulunmamaktadır. Glonera, yalnızca kullanıcılar tarafından sisteme tanımlı algoritmaya ve kullanıcılar tarafından puanlanan ve yorumlanan özelliklere göre web sitesinden veya mobil uygulama üzerinden kendisine ulaşan bileşenleri toplayarak ortaya çıkan sonuçları kullanıcılar ile paylaşmaktadır. Bu kapsamda kullanıcıların istatistiki girdileri ile eşleşen ürünlere ilişkin hiçbir reklam, promosyon, satış veya teslim taahhüdü veya yükümlülüğü sözkonusu değildir.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :
İşbu Sözleşme, Kullanıcılar’ın Site üzerinden (elektronik ortamda) onay verecekleri tarihten ve/veya Sözleşme’yi fiziken imzalayacakları tarihten itibaren geçerlilik kazanacak olup Taraflar’dan herhangi biri fesih bildiriminde bulunana kadar ya da kullanıcının üyeliği herhangi bir tarafça iptal edilene kadar yürürlükte kalacaktır.

4. KULLANICININ HAK VE SORUMLULUKLARI
4.1. Glonera’nın kullandığı süre boyunca Kullanıcı’nın kimliğinin belirlenebilir olmasını sağlayacak herhangi bir kişisel veri paylaşımı gerekmemekte, Kullanıcı’dan ad, soyad, ikamet adresi ve sair herhangi bir bilgi talep edilmemektedir. Bu kapsamda Kullanıcı kendisine ait kişisel verileri paylaşmamak hakkına sahip olup, Glonera tarafından yalnızca spam/virüs/malware ve siber saldırıların önüne geçilebilmesi için e-posta teyidi talep edilmektedir.
4.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle Glonera’yı kullanmaya başladığı tarihten itibaren Glonera web sitesinde ve mobil uygulamasında görüntülenebilen “KULLANIM ŞARTLARI” hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Bu kapsamda Glonera arayüzünün, android ve iOS uygulama tasarımlarının hiçbirini başka bir platformda kullanamayacağını kabul ve beyan eder.
4.3.Kullanıcı, Glonera tarafından hizmete sunulan “Glonera ID” algoritmasını veya benzer dataları ele geçirmeye yönelik hiçbir faaliyette bulunmayacağını, bunları kopyalamayacağını, aksi halde haksız rekabet ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili hükümlerine aykırılık nedeniyle oluşacak her türlü zararlardan mesul olacağını kabul eder.
4.4. Kullanıcı’nın, Play Store, Huawei Store, S Store, App Store ve sair satınalma platformları üzerinden herhangi bir satın alma işlemi yapması halinde bu platformlara beyan edilecek isim, adres, telefon, kredi kartı, e-posta, vergi numarası gibi bilgilerin hiçbiri Glonera’ya aktarılmamaktadır. Bu kapsamda Kullanıcı, ilgili platformlarda oluşabilecek finansal uyuşmazlıklara Glonera’nın hiçbir şekilde taraf edilemeyeceğini kabul ve beyan eder. İlgili platformlara güncel, doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi Kullanıcı uhdesinde olup bu bilgilerin işlenmesi veya saklanması ile Glonera’nın herhangi bir ilişkisi bulunmadığı Kullanıcı tarafından kabul etmektedir.

5. GLONERA’NIN HAK VE SORUMLULUKLARI
5.1. Glonera, uzun bir yatırım ve yazılım geliştirme geçmişine dayanan Glonera ID hizmeti ile istatistiki verileri tavsiye niteliğindeki ve Glonera’dan tamamen bağımsız olarak diğer kullanıcılar tarafından aritmetik biçimde puanlanan ürünler şeklinde neticelendiren online hizmet sağlamaktadır. Bu kapsamda Kullanıcı’nın diğer kullanıcıları yanıltıcı, asılsız veya hakaret/küfür içerikli ürün yorumlara yer vermesi kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda Glonera işbu maddeye veya Kullanım Şartları’nda yer alan kuralları ihlal eden kullanıcıların üyeliklerini geçici veya süresiz dondurma hakkına sahip olduğu gibi Kullanıcı bilgilerini sistemden tamamen silme hakkına sahiptir.
5.2. Kullanıcı, Glonera ID’yi kullanarak yapacağı ürün sorgulamasında dilediği her türlü bilgiyi girmekte serbest olup Glonera tarafından bu bilgilerin doğruluğu, kişiselliği, geçerliliği veya tutarlılığı hiçbir şekilde kontrol, tespit ya da teyit edilmemektedir. Bu nedenle, Glonera’nın Kullanıcı’ya %100 uygun, doğru veya uyumlu ürün gösterilmesi şeklinde bir sorumluluğu kati surette bulunmamaktadır. Dolayısıyla, hiçbir şekilde Glonera tarafından yanlış/hatalı/uygunsuz ürün tavsiye edildiği şeklinde bir hak iddiasının gündeme getirilmesi mümkün değildir.
5.3. Glonera, veritabanında bulunan üyeler tarafından tavsiye edilen, yorumlanan ve puanlanan ürünlere ait ticari marka, satış fiyatı, iletişim bilgisi, ve sair bilgileri teyit etmeksizin üyelerin puanlamasına ve yorumlamasına imkan vermekte olup, kullanıcılar tarafından portala sunulan bu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle Glonera yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcı’in yahut 3. Kişilerin gündeme getirebileceği her türlü talebe ilişkin sorumluluk doğrudan ilgili yorumu yapan kullanıcıya aittir.
5.4 Glonera’ya üye olarak Kullanıcı haline gelmek Glonera tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmına veya tamamına erişimin sağlanmasını garanti etmemektedir. Glonera, erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbest olduğu gibi ücretli hizmetleri ücretsiz hale getirmekte veya ücretsiz hizmetleri ücretli hale getirmekte tamamen serbesttir.

6. ORTAK HÜKÜMLER
6.1. Glonera ID hizmeti kullanılarak bulunan bir ürüne ilişkin ilgili üretici veya tedarikçi ile Kullanıcı arasında daha sonra akdedilecek satış sözleşmesine Glonera taraf olmayıp, Kullanıcı’ye verilecek ürün temini hizmetinde herhangi bir hizmet veren veya servis sağlayıcı konumunda bulunmamaktadır. Bu sebeple nakliyeye, ürün kullanımına vb. durumlara ilişkin meydana gelecek sorunların hiçbirinde Glonera aleyhinde bir tasarrufta bulunulamayacak olup, Glonera’nın bu kapsamda Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’nde taraf sıfatı bulunması mümkün olmayacaktır. Bahse konu mesafeli satış sözleşmesi ile işbu Sözleşme arasında bir uyuşmazlık olması durumunda işbu Sözleşme hükümleri esas alınacak olup Glonera herhangi bir şekilde uyuşmazlıklara taraf edilemeyecektir.
6.2. Glonera, web sitesinde veya mobil uygulamalarda mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini kontrol edebilmek için özenin gösterilmiş olmasına rağmen, Site’deki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. Glonera tarafından sunulan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı ve Site’de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde açık yahut örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
7.1.Glonera, yukarıda belirtildiği üzere, Kullanıcı tarafından Kullanım Şartları’na uyulmaması halinde ya da Glonera web sitesi veya mobil platformları üzerinden hakaret/küfür/nefret söylemi içerikli mesaj paylaşılması gibi hallerde Kullanıcı’nın üyeliğini siler. Bu durumda işbu sözleşme feshedilmiş sayılır.
7.2.Taraflar’ın yasal mevzuattan, teamüllerden kaynaklanan yükümlülüklerini ve/veya Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi ve/veya Sözleşme’deki edimlerini yerine getirmemesi ya da yerine getiremeyecek durumda olması halinde Taraflar’dan her birinin Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

8. TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ
Taraflar, Sözleşme ile kurdukları ilişki dolayısı ile birbirlerinin müşterisi, servis sağlayıcısı, bayii veya acentesi olmadığını ve diğer tarafın yazılı izni ve onayı olmaksızın hukuken diğeri hakkında bağlayıcı hukuki tasarrufta bulunmaya veya temsile yetkili olmadıklarını kabul ve beyan ederler.

9. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ
Kullanıcı, Glonera’nın önceden yazılı iznini almaksızın üyelik bilgilerini gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyecektir. Aksi durum mutlak ve derhal fesih sebebidir. Bu durumda yazılı izin almadan yapılmış olan devir işlemlerinden doğan her türlü zarar, ziyan ve yurt dışına bilgi transferi halinde kesilecek cezalardan doğan diğer her türlü zararlar Glonera tarafından talep edilebilir.

10. MÜCBİR SEBEP
10.1.Mücbir sebeplerle online hizmet sağlanmasının imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında Taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.

11. TEBLİGATLAR
Kullanıcılar’a Sözleşme nedeniyle yapılacak tebligatlar Site’de üyelik sırasında paylaşmış oldukları elektronik posta adreslerine yapılacak olup, bu adresler Kullanıcılar’ın Sözleşme kapsamında yasal tebligat mahalli sayılacaktır.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİ
Glonera’ya yapılacak bildirimlerde “bize ulaşın” kısmında yer alan elektronik kayıtların ve Kullanıcı’nın üyelik yaparken belirteceği e-posta adresine yapılacak bildirimlerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Madde uyarınca delil sayılacağı kabul edilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm uyuşmazlıklarda Türk yasaları tatbik olunur.

OKUDUM, ONAYLIYORUM.